GPS, DATUM, GRID למתחילים

 


מה זה בכלל GPS ?

Global Positioning System = GPS

זוהי מערכת שהוקמה ומופעלת ע"י משרד ההגנה של ארה"ב. המערכת כוללת מעל 20 לוויינים הממקיפים את כדור הארץ ואת מכשירי ה- GPS שאנחנו מחזיקים (למעשה המערכת כוללת מרכיבים נוספים, אבל כרגע נסתפק בזה).

מערכת הלוויינים משדרת אותות בצורה מתואמת ובתזמון מאוד מדוייק. מכשירי ה- GPS שלנו הם למעשה מקלטים אשר קולטים אותות אלה.

על סמך פענוח האותות, חישוב ההפרשים בזמן בין האותות ומידע על מיקום הלוויינים, יכול מקלט ה- GPS לחשב את מקומו במרחב כדור הארץ. מידע זה מוצג לנו בצורת קורדינטות המיקום. ע"י חישוב רצוף של המיקומים מהפרשי זמן ידועים יכול המכשיר גם לחשב את מהירות וכיוון התנועה.

 

מה זה היטלים, DATUM ,GRID ?

כדור הארץ עגול (טוב, לא בדיוק ותיכף נחזור לזה) כלומר תלת מימדי, והמפה שאנחנו מחזיקים היא דו ממדית, בכל צורה שבה ננסה לצייר את כדור הארץ על מפה נקבל עיוות מסויים. ישנם מספר סוגי היטלים שנהוג להשתמש בהם, כל ההיטל גורם לעיוות במקומות מסוימים ולעיוות יותר קטן במקומות אחרים.

כמו שאמרנו כדור הארץ אינו עגול ויש מודלים מתמטיים שונים המתארים את צורתו. כל מודל הינו אופטימלי לצורך אחר. מודלים אלה נקראים DATUM.

על מנת למצוא מקום מסוים על מפה, המפה מחולקת לריבועים, ריבועים אלה מסופררים, כאשר הסיפרור מתחיל במקום מסוים ובכיוון מסוים, מערך זה נקרא GRID.

מה זה  USER DATUM ,USER GRID ?

מכשירי ה- GPS ותוכנות מכילים מידע על ה GRID/DATUM הנפוצים בעולם, הנתונים של ישראל או הרבה מקומות אחרים בעולם לא מצויים במכשיר ולכן הכניסו היצרנים אופציה להכניס את הנתונים ע"י המשתמש במכשיר. אופציה זו היא USER GRID, USER DATUM. חשוב שמכשירים האמורים לעבוד מול מפות ישראל יכילו תכונה זו.

מה השגיאה של המערכת ?

מערכת ה- GPS מאוד מדוייקת, לצרכינו הדיוק הוא סדר גודל של מטרים בודדים, כלומר יותר מדוייק ממפות 1:50000 שאנחנו עובדים איתן. בעבר משרד ההגנה האמריקאי הכניס שגיאה מכוונת אקראית לצורך מניעת שימושים אסטרטגיים לא רצויים, בשנים האחרונות שגיאה זו בוטלה.

 

מה ניתן למצא חומר נוסף בנושא ?

יש הרבה חומר באנגלית נקודות התחלה ראו בדף הקישורים.